Mall till föräldrar och lärare: Att stötta barn och unga vid kris och oro

Här finns ett dokument för nedladdning författat av Emily Lebenswerd, leg. psykolog och gruppchef för Traumagruppen, Deborah Mühlrad, psykoterapeut och vice gruppledare samt Klara Sadeh, sjuksköterska och vice gruppledare med råd om hur man stöttar barn vid kris och oro.