Information om sociala medier

Kristider gör att barn, ungdomar och vuxna löper en högre risk att på sociala medier
utsättas för upprörande bilder och videor som kan påverka den psykiska hälsan negativt
och leda till traumatisering.

Som ett led i Hamas terrorism har de nu publicerat fruktansvärda bilder och videor på
gisslan som de har i sitt våld. Varken barn eller vuxna skall behöva utsättas för denna terror
vars syfte är att skrämma, förnedra och försvaga.

Föräldrar, lärare och andra vuxna måste skydda både sig själva samt sina barn och
elever från att bli exponerade för dessa bilder. Övervaka dina barns användning av
sociala medier. En mycket stark rekommendation är att förhindra tillgången till sociala
medier under en begränsad period. Även för vuxna rekommenderas att logga av i perioder
för ökad återhämtning.

Var tillgänglig för dina barn och hjälp dem med hanteringsstrategier ifall de stöter på
olämpligt innehåll på sociala medier. Se gärna tidigare dokument kring detta.

Traumagruppen inom Judiska Församlingens Kris- och Katastroforganisation