Säkerhetsrekommendationer för föräldrar och lärare i kristider

Här finns ett dokument att ladda ned med råd till föräldrar och lärare som stöd i hantering av krissituationer.
Dokumentet är skapat av Nordiska säkerhetsorganisationen, Kris & Katastrofgrupperna i Norden i samråd med Traumagruppen, Kommunikation och Judisk Säkerhet i Stockholm.