Tips för hur du hanterar nuvarande situation psykologiskt

Här finns ett dokument att ladda ned med råd om hur du kan hantera nuvarande situation psykologiskt.

Dokumentet är skapat av Nordiska säkerhetsorganisationen, Kris & Katastrofgrupperna i Norden i samråd med Traumagruppen, Kommunikation och Judisk Säkerhet i Stockholm.