Dokument

Pesach firas i åtta dagar till minne av uttåget ur Egypten. Under pesach får man inte äta chamets (syrad mat). Man äter istället matsa, osyrat bröd. De två första kvällarna firas med en rituell måltid i hemmet – en seder, som betyder "ordning". Denna speciella ordning finns i en bok som heter haggada – en bok om just uttåget ur Egypten.

Du hittar allt om pesach i pesachhäfte (2024) här (PDF). 

Hitta rabbin Ute Steyers lathund för en förkortad seder här.

Victoria Oppenheims barn-haggadah som riktar sig till de yngre runt pesachbordet hittar du här (PDF).

Barn-haggadah på svenska översatt av Michael Lichtenstein & Joram Silberman hittar du här (PDF).

Sälj ditt chamets innan pesach börjar. Klicka här för fullmakten och det finns även fullmakter utskrivna i Kosherian.

Recept till rabbin Ute Steyers sefardiska daddelcharoset hittar du här.

Frågor: ute.steyer@jfst.se eller mattias.amster@jfst.se