Evenemang under pesach

Sederaftonen - hur gör man egentligen? Tips och tricks med rabbin Amster
Onsdag 29 mars kl 19.30. Läs mer här

Shiur om pesach med rabbin Utes SteyerTorsdag 30 mars kl 17.30. Läs mer här

Pesach, popcorn och prinsen av Egypten - filmvisningTisdag 4 april kl 17.00 ålder 12-15. Läs mer här

Första sederkvällen med rabbin Ute Steyer och kantor Yuval Hed
Onsdag 5:e april. Läs mer här

Tidig andra sederkväll med rabbin Rebecca Lillian
Torsdag 6:e april. Läs mer här

Andra sederkvällen under ledning av rabbin Mattias Amster med familj
Torsdag 6:e arpril. Läs mer här