Rörligt material från rabbinerna

Pesachshiur 1, all info om vad som går att kashra till Pesach.

Pesachshiur 2, all info om hur du kashrar ditt kök, kokkärl och lite till.

Tredje pesachshiuren, tankar om sederaftonen (och några praktiska tips). 

Fjärde Pesachshiuren, allt du behöver veta för årets ovanliga början av Pesach.

Receptet till rabbin Ute Steyers sefardiska daddelcharoset hittar du här.