Rättsliga och juridiska hänsyn

Den rättsliga grunden för omskärelse i SverigeI Sverige uppdaterades lagen om omskärelse 2013. Enligt lagen måste leg. läkare eller leg. sjuksköterska och specialbehöriga personer som övervakas av hälsomyndigheterna genomföra omskärelse av pojkar. Läs mer här.
 
Omskärelse av pojkar i internationellt juridiskt perspektivInget land i världen förbjuder omskärelse av pojkar. Konsensus internationellt är att omskärelse av pojkar inte faller inom FN: s barnkonvention för vad som är skadligt för barnet. Konventionen om barnets rättigheter inkluderar FGM (omskärelse av kvinnor / flickor) som en "skadlig praxis", vilket klargörs i en gemensam rekommendation av den 4 november 2014 från FN: s kvinnokommitté och barnkommittén om "harmful practices” (kap. 2, 5, kap. 4,14, og kap. 6A, 19, i “Joint general recommendation No. 31 of the CEDAW/general comment No. 18 of the CRC on harmful practices). Läs mer här.I augusti 2015 presenterade FN: s särskilda rapportör för religiös och religiös frihet, Heiner Bielefeldt, en rapport till FN:s generalförsamling där han otvetydigt anser att omskärelse av pojkar som en religiös ritual faller under föräldrarnas rätt att utöva sin religion och inviga sina barn till sin religion.
 
Rekommendation från FN: s råd för mänskliga rättigheterI juni 2016 accepterade den danska regeringen, utan förbehåll, en rekommendation från FN:s råd för mänskliga rättigheter att inte förbjuda eller införa åldersbegränsningar för rituell omskärelse. Rekommendationen gjordes i samband med Universal Periodic Assessment (UPR). Rekommendationen löd: ”A - 120 “A – 120.143 Refrain from banning or setting age limit on non-therapeutic circumcision of boys. Läs mer här.

FN:s barnrättskommitté har vidare funnit att rituell manlig omskärelse under medicinskt trygga former är oproblematisk utifrån barnkonventionen. Läs mer här.