Så går omskärelsen till

Brit mila är en stor händelse i en judisk familjs liv. Vanligtvis äger en den rum i närvaro av familj, släkt, vänner och bekanta och följs av en festmåltid till pojkens ära. Förutom att pojken, i samband med omskärelsen, tas upp i Abrahams förbund får han också sitt hebreiska namn.

En brit mila utförs av en mohel. De mohelim som är godkända och rekommenderas av Judiska Centralrådet är anslutna till landets judiska församlingar. De har genomgått erforderlig utbildning och har – om de inte är legitimerade läkare – särskilt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) eller Socialstyrelsen (före 2015) att utföra ingreppet på pojkar yngre än två månader.

I judisk religiös lag – halacha – föreskrivs att omskärelsen ska ske på den åttonde levnadsdagen. Tidpunkten gäller även om denna dag är en judisk helg.
Det är dock förbjudet att utföra ingreppet vid denna tidpunkt om barnet är för tidigt fött, sjukt eller till exempel har hypospadi (en anatomisk variant av penis eller förhudens utseende). Pojken måste vara fullt frisk och väga minst 3 kilo på brit mila-dagen. Om den mohel som ska utföra omskärelsen uppfattar att pojken inte är fullt frisk, exempelvis vid nyföddhetsgulsot, dåligt matintag eller infektionstecken, m å s t e brit mila skjutas upp.

En legitimerad läkare eller sjuksköterska ansvarar för smärtlindring vid brit mila. Smärtlindringen är multimodal och innefattar tre olika preparat: paracetamol, EMLA och glukoslösning. Dessa tre preparat verkar på olika sätt i kroppen vilket ger en god smärtlindring både under och efter brit mila.

En timme innan ingreppet ges ytbedövning (EMLA) och paracetamol.

Så här går ingreppet till:
• Steriliserade instrument ställs fram sterilt.
• Penis tvättas sterilt.
• Pojken får glukoslösning i munnen vilket har en lugnande och smärtlindrande effekt. (Glukoslösning ges även nyfödda som smärtlindring vid blodprovstagning).
• Förhuden lossas med hjälp av ett litet instrument.
• Förhuden dras fram framför ollonet och en sköld/klämma träs/sätts fast över denframdragna förhuden som ska avlägsnas.
• Med en skalpell skärs förhuden av med ett enda snitt.
• Slemhinnan viks ned över såret och området täcks med sterila gasvävsbandage.
Själva ingreppet tar ca 30-40 sekunder från att förhuden lossas till dess att såret täcks.