Progressiv judendom

Reform eller progressiv judendom är en inriktning som menar att man inte behöver hålla lika strikt på äldre judiska regler och att man skall anpassa judendomen till vardagen i det moderna samhället. Man erkänner inte halacha, den judiska lagen, som något bindande. Istället försöker man göra nytolkningar av gamla mitzvot och anpassa judisk vardag efter utvecklingen. Reformjudar betonar särskilt de judiska lagar som har att göra med etik.  Det är till exempel viktigt med barmhärtighet och rättvisa.

Inom denna riktning är det viktigt att hålla sabbaten för att den skapar en judisk identitet och inte för att det är en religiös lag. Reformjudarnas sabbatsfirande är dock inte särskilt strikt och de följer inte judiska matregler. Man kanske äter sin fredagsmåltid och går i synagogan på sabbaten, men efter detta kan man även hitta på andra saker, som att göra en utflykt med familjen. Judisk kultur och utbildning är fortfarande väsentlig, men bör anpassas till det moderna samhället.

Reformjudar skiljer inte mellan män och kvinnor som de andra riktningarna gör. I en reformjudisk synagoga sitter män och kvinnor tillsammans. Även kvinnor kan vara rabbiner. Könet ska inte spela någon roll. Den som är mest lämpad för en religiös uppgift bör få utföra uppgiften.

Inriktningen började på 1970-talet utbilda kvinnliga rabbiner och har en tolerant inställning till homosexuella judar. Det finns möjlighet för homosexuella att ingå äktenskap enligt traditionella judiska föreskrifter inom reformjudendomen.

Reformjudendomen har sina rötter i 1800-talets Tyskland, då man översatte den hebreiska bibeln till tyska och började anpassa religionen efter samhället. 

Progressiv Judendom i Stockholm (PJS) är en del av judiska församlingen i Stockholm.