Ortodox judendom

Ortodoxa judar ser ofta sin strömning som den som tar störst hänsyn till att leva enligt halacha, judisk lag (de levnadsregler som finns i Tanach och Talmud, framförallt de 613 mitzvoten) .  

Liberalare riktningar ses som sent utsprungna sidogrenar, som i teorin inte erkänns, eftersom de anses avstå från att fullfölja mitzvot. Ortodox judendom kräver på så sätt mer av sina anhängare än reform/progressiv judendom och konservativ judendom.

Modern-ortodox judendom, även kallad traditionell judendom, syftar till att anpassa sina värden i ett modernt samhälle samtidigt som man håller seder, religion och tradition. 

Det finns två traditionella synagogor i Stockholm – Adat Jisrael och Adat Jeschurun.