Gravsten

Gravsten är gravstensbeställarens egendom. Innan en sten sätts upp måste begravningsfakturan vara betald eller på annat sätt reglerad och stenen godkännas av Judiska församlingen. Seriösa stenhuggarfirmor har som rutin att skicka en skiss till församlingen och invänta godkännande innan tillverkning. Om sten sätts upp utan församlingens godkännande eller innan begravningsavgiften är betald har församlingen rätt att ta bort den. Är du osäker på om stenen har blivit godkänd, kontrollera med Anna Nachman. Grav-ram är sedan 2015 inte längre tillåtet varken på Södra eller Norra begravningsplatsen.

Eftersom judiska begravningsplatserna har evig gravrätt (mot 25 år i övriga Sverige, med möjlighet till förlängning 15 år i taget) tillfaller ansvaret för gravsten på Judiska församlingen den dag den avlidne inte längre har anhöriga i livet. Lutande gravstenar utgör en säkerhetsrisk och ägaren ansvarar för att de åtgärdas. Församlingen tar sig rätten att lägga ner stenar som utgör en fara.

Judiska Församlingen har inte längre möjlighet att hjälpa enskilda gravrättsinnehavare med att rikta om gravsten eller att utföra andra åtgärder om sten lutar. Det är varje gravrättsinnehavare själv som ansvarar för sin sten.

Judiska församlingen har som ansvar att se till att de som besöker och arbetar på församlingens begravningsplatser inte kommer till skada, exempelvis om en gravsten skulle välta. Församlingen har därför påbörjat besiktning av gravstenar.

De stenar som är akut farliga, kommer att markeras och läggas ner och gravrättsinnehavaren kommer att meddelas. Gravstenar som vid besiktningen lutar, rör på sig, men som för tillfället inte är av akut karaktär kommer också att markeras och även här kommer gravrättsinnehavaren att meddelas.

Stenhuggare För stenhuggare hör av dig till Eaststone i Vällingby, Lotten Sunna tel. 08-648 37 55, GRF Gravstenar i Enskede, Lotta Sundelius tel. 08-93 07 01, eller till Wila stenhuggeri i Solna, Johan Larsson eller Stefan Widmark tel. 08-315220. 

Stenavtäckning I Israel brukar gravstenen sättas upp efter 30 dagar (shloshim). Traditionen i Stockholm är att sätta upp ungefär elva judiska månader efter begravning, då också en stenavtäckning görs. När stenen sätts upp varierar beroende på traditionsenlighet, tjäle, väderförhållanden, långväga gäster till stenavtäckningen mm. Vill du ha hjälp vid stenavtäckning, t ex att kontakta någon som leder psalmläsningen eller få hjälp med minjan, kontakta Anna Nachman.