Begravningskostnader

 

Medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm
(Förutsatt att man varit medlem i minst 5 år)
 52 000 kr
Icke-medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm   104 000 kr

                       
Avgiften omfattar bl.a. begravning, gravplats och skötsel för all framtid.

En judisk begravning i Stockholm kostar idag 104 000 kr. Medlemmar i Judiska församlingen erhåller en rabatt på 52 000 kr förutsatt att de har varit medlemmar i mer än fem år och inte har obetalda avgifter sedan tidigare år. Beloppet omfattar bl.a. begravning, gravplats och gravskötsel för all framtid. Fakturan tillhör dödsboet och övergår inte till anhöriga om inte annat överenskommits.

Om det inte finns medel i dödsboet att betala ska anhöriga skyndsamt vända sig till socialtjänsten där den avlidne har varit skriven för att få hjälp. Socialtjänsten kan hjälpa till med att betala upp till 28 650 kr av begravningskostnaden. Meddela ansvarig begravningsverksamheten Anna Nachman tel. 070-950 01 01 om så har skett. I begravningsfakturan ingår inte kostnad för gravsten eller dödsannons.