Vuxenutbildning

Judiska Församlingen erbjuder kurser om judendom, religion, kultur och mycket mer. För att se mer om våra kurser i samarbete med Paideia folkhögskola i Stockholm. Kurser som finns där sträcker sig från kurser i hebreiska, judisk historia, liturgi, Judendomen 101, judisk musik, traditionella textstudier, såsom talmud, midrash etc. och mycket annat. 

För rabbin Ute Steyers kurser, se Paideia Folkhögskolas hemsida eller maila bengt.mosesson@jfst.se