Övrig utbildning

Andra organisationer bedriver formell eller informell judisk utbildning i Stockholm. Kontakta dem direkt vid intresse eller frågor.

Hillel Under Hillels paraply finns två centrala verksamheter, Hillelskolan och Hillelgårdens förskola. Skolan erbjuder låg- och mellanstadium med judisk profil och har 250 elever från förskoleklass till och med årskurs 6 och bedrivs som en friskola. Hillelgårdens förskola har 125 barn fördelat på 8 avdelningar i åldrarna 1–5 år. Besök Hillels hemsida.

Vasa RealHögstadieelever som är intresserad i den judiska profilen är välkomna på Vasa Real.  Skolan strävar efter att genom kunskap och bildning ge eleverna en möjlighet att finna en egen judisk identitet. I en öppen, icke-religiös atmosfär får elever kunskap om det judiska folkets historia, nutid och traditioner såväl som om judisk tro och religiös praxis. Läs mer här.

Paideia folkhögskola Paideia folkhögskola är Sveriges första folkhögskola med judisk profil. Genom de judiska profilkurserna verkar Paideia folkhögskola för att stärka judisk folkbildning i Sverige. Med ett pluralistiskt förhållningssätt till den judiska idétraditionen syftar verksamheten till att inspirera och skapa en starkare grund för att vidareutveckla judiskt liv och kultur i Sverige. Läs mer här.

Chabad Stockholm Chabad, även känt som Lubavitch, är en internationell rörelse vars syfte är att nå ut till så många judar som möjligt med sina utbildnings- och kulturella program, ämnade att befrämja judarnas andliga och fysiska välbefinnande runt omkring i världen. Läs mer här

Änglagård Föreningen Änglagård är en ledarutbildning för 17-åriga judiska ungdomar i Sverige inom ledarskap, Israel och judendom. Läs mer här.

Progressiv Judendom Progressiv Judendom är en liberal inriktning inom judendomen. I Stockholm finns har Progressiv Judendom Stockholm ibland egna utbildningar. Läs mer här. Kontaktperson för progressiv judendom är Eva-Britt Henmark, tel 08-668 45 76.