Shana haba'a - ett år du aldrig glömmer!

Shana Haba’a är ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian. Välkomna alla ungdomar födda 2009!

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och Israel, samt att diskutera olika identitetsfrågor. Det gör vi genom gruppträffar i Stockholm, kollohelger och avslutar storslaget med en utbildningsresa till Israel under sommaren 2025. Israelresan består bland annat av vandringar, besök på heliga och icke-heliga platser, träffar med olika typer av israeliska grupper och minoriteter, samt volontärsarbete. På kollot firar vi shabbat tillsammans och har ett tvådagars seminarium för att lära känna varandra bättre, bygga en stark grupp, och fokusera på ämnen kopplat till israel och judendom.

Några exempel på ämnen vi kommer lära oss mer om under läsåret är:

Judisk historia och kopplingen till Israel
Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna), druser, integrationsfrågor
Det civila samhället i Israel
Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscen
Israels städer – heliga och icke-heliga platser
Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten
Israel och dess grannar, Palestina, konflikten
Sverige och Israel – likheter och skillnader
Judendom i världen idag

För deltagare från Stockholm är deltagandet obligatoriskt vid söndagsträffar i Stockholm och på kollohelgerna. För deltagarna från andra städer är endast kollohelgerna obligatoriska. 

 

Shana Haba'a 2024/2025

Shana Haba'a börjar med ett informationsmöte för vårdnadshavare i september.

Året avslutas med en 2 veckor lång, gemensam resa till Israel någon gång mellan den 15 juni - 13 juli. Exakt resedatum kommer i oktober 2024. 

 

Schema 

Digitalt informationsmöte om verksamhetsåret för ungdomar och vårdnadshavare: 4 september 2024 17.30-18.30

Digitalt informationsmöte för ungdomar och vårdnadshavare om Israelresan: 4 juni 2025 17.30-18.30

Logga in med Bank ID för att se hela schemat för 2024/2025.

 

 

Pris & betalning 

Programmet i Sverige och Israelresan

Endast programmet i Sverige

Avgift

60 000kr

Avgift

10 000kr

En vårdnadshavare är medlem i en av Sveriges judiska församlingar*

 

45 000kr

En vårdnadshavare är medlem i en av Sveriges judiska församlingar

 

7 500kr

Båda vårdnadshavare är medlemmar i en av Sveriges judiska församlingar/ensamstående förälder/den andra föräldern kan ej bli medlem*

 

30 000kr

Båda vårdnadshavare är medlemmar i en av Sveriges judiska församlingar

 

5 000kr

 

Avgiften inkluderar:

  • Alla gruppseminarier, föreläsningar och workshops med gäster, lunch och mellanmål.
  • Kollohelger (kosher mat, aktiviteter och logi).
  • Israelresan (flygbiljetter, kosher mat, logi, försäkring, resor inom Israel, entrébiljetter).

I början av september håller vi ett infomöte om resan, där alla anmälda blir inbjudna. Sista datumet för att bestämma om man deltar i Israelresan är den 30 september 2024.

För frågor angående programmet, kontakta szilvi.somlai@jfst.se. 

 *Nedsättning upp till 10 000kr är möjligt för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm. Information om nedsättning skickas till alla anmälda under hösten.

Delbetalning av avgiften sker enligt schemat nedan:

Betalningar Fakturan skickas Oss tillhanda 
Del 1: 10 000 13 september 2024 27 september 2024
Del 2: 10 000/20 000/25 000 13 februari 2025 27 februari 2025
Del 3: 10 000/15 000/25 000 24 april 2025 8 maj 2025

 

För mer information och frågor kontakta szilvi.somlai@jfst.se

*Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet.

 

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 31 maj 2024. Efter det placeras nya anmälda på väntelistan och får plats på programmet vid eventuella avhopp. 

För anmälan till Shana haba'a 2024/2025, klicka här.