Shana haba'a - ett år du aldrig glömmer!

Shana Haba’a är ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian. Välkomna alla ungdomar födda 2008!

Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och Israel, samt att diskutera olika identitetsfrågor. Det gör vi på gruppträffar i Stockholm, kollohelger med särskilda ämnen och en utbildningsresa till Israel. Israelresan består både av vandringar, besök på heliga och icke-heliga platser, träffar med israeler och grupper inom Israel, samt volontärsarbete. På kollot firar vi shabbat tillsammans och har ett tvådagars seminarium för att lära känna varandra bättre, bygga en stark grupp, och fokusera på ett israeliskt ämne. 

Bland annat kommer flera av de följande ämnena tas upp under läsåret:

Judisk historia och kopplingen till Israel
Israels samhälle idag: judar från alla judiska riktningar och världsdelar, araber (muslimer och kristna), druser, integrationsfrågor
Det civila samhället i Israel
Kultur i en ”melting pot”: filmer, litteratur, konstscenen
Israels städer – heliga och icke-heliga platser
Staten Israel - sionismens historik till etableringen av staten
Israel och dess grannar, Palestina, konflikten
Sverige och Israel – likheter och skillnader
Judendom i världen idag

För deltagare från Stockholm är deltagandet obligatoriskt vid söndagsträffar i Stockholm och på kollohelgerna. För deltagarna från andra städer är endast kollohelgerna obligatoriska. 

 

Shana Haba'a 2023/2024

Shana Haba'a börjar med ett informationsmöte för föräldrar i september.

Året avslutas med en tvåveckors, gemensam resa till Israel någon gång mellan den 16 juni - 2 juli. Exakt datum kommer i oktober 2023. 

 

Schema 

Informationsmöte för ungdomar och vårdnadshavare: 30 augusti 17.30-18.30

Träff 1: 3 september 2023, 12-15

3 kollo helger, under 2023-24 

Informationsmöte om Israelresan: 2 juni 2024, 17.30-18.30

Israelresan: någon gång mellan den 16 juni - 2 juli, exakt datum publiceras i oktober. 

 

 

Pris & betalning 

Programmet i Sverige och Israelresan

Endast programmet i Sverige

Avgift

60 000kr

Avgift

10 000kr

En vårdnadshavare är medlem i en av Sveriges judiska församlingar*

 

45 000kr

En vårdnadshavare är medlem i en av Sveriges judiska församlingar

 

7 500kr

Båda vårdnadshavare är medlemmar i en av Sveriges judiska församlingar/ensamstående förälder/den andra föräldern kan ej bli medlem*

 

30 000kr

Båda vårdnadshavare är medlemmar i en av Sveriges judiska församlingar

 

5 000kr

 

Avgiften inkluderar:

  • Alla gruppseminarier, föreläsningar och workshops med gäster, lunch och mellanmål.
  • Kollohelger (kosher mat, aktiviteter och logi).
  • Israelresan (flygbiljetter, kosher mat, logi, försäkring, resor inom Israel, entrébiljetter).

I början av september håller vi ett infomöte om resan, där alla anmälda blir inbjudna. Sista datumet för att bestämma om man deltar i Israelresan är den 6 oktober 2023.

För frågor angående programmet, kontakta admin.utbildning@jfst.se. 

 *Nedsättning upp till 10,000kr är möjligt för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm. Information om nedsättning skickas till alla anmälda under hösten.

Delbetalning av avgiften sker enligt schemat nedan:

Betalningar Fakturan skickas Oss tillhanda 
Del 1: 10 000 17 oktober 2023 31 oktober 2023
Del 2: 10 000/20 000/25 000 14 februari 2024 28 februari 2024
Del 3: 10 000/15 000/25 000 15 maj 2024 29 maj 2024

 

För mer information och frågor kontakta admin.utbildning@jfst.se

*Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet.

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2023. Efter det placeras nya anmälda på väntelistan och får plats på programmet vid eventuella avhopp.