Priser AIS

Alla våra priser gäller per läsår. På Aaron Isaacs skola betalar man per familj, inte per barn.

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar 1.000 kr/familj
En förälder är församlingsmedlem 2.000 kr/familj
Ingen förälder är församlingsmedlem 4.000 kr/familj

För mer information och frågor kontakta szilvi.somlai@jfst.se.