Priser AIS

Priser för läsåret 2024/2025

Alla våra priser gäller per läsår och per barn och innehåller följande:

- undervisning (90 minuter för barn från 4 år, 40 minuter för barn 2-4 år gamla)

- mellanmål

- aktiviteter och all material som används* 

Årsavgift 4 000 kr
En förälder är församlingsmedlem 2 000 kr
Båda föräldrar är församlingsmedlemmar/ensamstående förälder/den andra föräldern kan ej bli medlem 1 000 kr

 

* gäller ej kollohelger.

Vi vill möjliggöra att alla våra medlemmar får nytta av våra verksamheter och erbjuder därför möjlighet till nedsättning av avgifterna till alla medlemmar som behöver den. För nedsättningsblanketten mejla utbildning@jfst.se. 

För mer information och frågor kontakta utbildning@jfst.se.