Om AIS

Aaron Isaacs skola (för barn mellan 2 - 10 år) är en cheder, eller "relle" på svenska, en skola där barn lär sig judiska traditioner, firar judiska högtider och får möjlighet att hitta sin egen judiska identitet. På Aaron Isaacs skola får barn en meningsfull och bred undervisning i judisk kultur, historia och traditioner, samtidigt som de skaffar nya vänner och har roligt. Vi är en viktig pusselbit i deras judiska identitet. Barnen delas in i grupper enligt deras ålder, och de jobbar i samma grupp med samma pedagog under läsåret. 

Åldersgrupper

Tinok 2 – 4 år
Katan 5 - 6 år
Gadol 7 – 8 år
Anak 9 – 10 år

 

Föräldragrupp
För föräldrarna har vi en speciell föräldragrupp som ses samtidigt som barnen är på deras träff. Föräldragruppen gästas av rabbiner, Bnei Akivas shlichim (sändebud), SKMA och andra. På mötena diskuteras spännande, viktiga och ibland kontroversiella judiska frågor som påverkar oss i vardagen: att leva i en judisk-icke-judisk familj, hur man bemöter antisemitism på skolan, varför gör vi brit mila i 2021 osv.

Schema 2021/2022
Varje söndag kl. 10:30 – 12:00, i centrala Stockholm (plats meddelas vid anmälan). 

Höstterminen 2021

Terminsstart: 3 oktober

Terminen slutar: 19 december

Vårterminen 2022

Terminsstart: 16 januari

Terminen slutar: 29 maj

För mer information mejla szilvi.somlai@jfst.se.