Anmälan av barn till Aaron Isaacs skola

LÄSÅRET 2024/2025

Anmälan till Aaron Isaacs skola är öppen 12 april - 31 maj 2024.

Välkomna med er anmälan!

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR 

Vi samlar in ditt och ditt/dina barns namn, adress, telefonnummer, födelsedatum för att kunna kommunicera med dig kring AIS, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.
Barn 1
Om anmälan gäller fler barn ange nedan:
Vårdnadshavare


Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.