Noam ungdomsförening

Noam är en internationell judisk ungdomsrörelse inom masoritrörelsen (konservativ judendom). Du kan gå med i gemensamma projekt, öva upp din hebreiska (och engelska!) och få nya vänner. Vi är öppna för alla mellan 12-18 år från alla judiska traditioner.

For more information please contact: noamstockholm@gmail.com, 0793417965

Följ oss på Instagram @noamstockholm 
Följ oss på Facebook