Delta i församlingens avgiftsutredning

Delta i församlingens avgiftsutredning

Judiska Församlingen har tillsatt en avgiftsutredning för att få ett bättre underlag för att fastställa församlingsavgifternas storlek.

Skälet är att det är många som tycker att församlingsavgifterna idag är för höga. Andra tycker dessa är precis lagom. Samtidigt finns service och nyttigheter i församlingen där avgifterna för vissa tjänster är högre än andra. Några kanske tycker att just det jag eller min familj nyttjar är mycket viktigt, medan andra tycker att jag/vi gärna betalar även om jag/vi inte nyttjar just dessa tjänster.

Vad som många församlingsmedlemmar upplever vara allra viktigast vet vi egentligen ganska väl idag. Men - vi vet faktiskt inte vad som upplevs viktigast i förhållande till det som det kostar.

Det är värdefullt om avgifterna i församlingen anpassas till det som efterfrågas och samtidigt ändå finansierar det som alltid behövs i en judisk församling. Bara på så vis kan vi öka antalet medlemmar och samtidigt se till att alla medlemmar vi har idag i församlingen blir kvar. Om vi är tillräckligt många kan vi bära församlingskostnaden och då kan vi alla ha den levande och drivkraftiga församling som vi vill ha!

De frågor vi ber dig besvara i frågeformuläret är viktigt att du besvarar så snart som möjligt. 

Genom dina svar på dessa frågor (och församlingens nyligen genomförda medlemsenkät som du kanske nyligen besvarat) kommer det att finnas ett bra beslutsunderlag för prioriteringar och beslut om nivån på församlingsavgiften.

Frågorna som ställs har utarbetats tillsammans med företaget Atenga, ledande på att identifiera optimalt pris på tjänster, görs på uppdrag av Judiska Församlingen i Stockholm. Dina svar är givetvis konfidentiella. Det är den totala summan av allas svar som är av församlingens intresse. 

Ta därför några minuter och svara på frågorna! 

Tack!

Vänliga hälsningar

Aron Verständig, ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm                                                             Isak Abramowicz, ordförande i Avgiftsutredningen

Enkäten är öppen 22 juni - 17 september 2020

 Har du frågor eller inte har möjlighet att göra enkäten digitalt kontakta petra.kahn.nord@jfst.se

Delta i enkäten