Judiska Församlingen lyssnar

Vill du bidra till att göra Judiska Församlingen ännu bättre? Har du tankar och åsikter om församlingens arbete med medlemsengagemang som du vill dela med dig av?

Kanske är du en aktiv medlem med mycket engagemang som ofta deltar i församlingsaktiviteter, eller en medlem som känner sig främmande inför tanken att kliva in i ett församlingssammanhang. Eller är du en medlem som ligger någonstans mittemellan dessa beskrivningar? Vi söker Dig och Dig och Dig för vår pågående kartläggning av medlemsengagemang där vi undersöker hur vi kan göra församlingen ännu mer tillgänglig och inkluderande för våra medlemmar! 

Under våren 2023 kommer Judiska Församlingen i Stockholm att hålla intervjuer och fokusgrupper med medlemmar, med fokus på medlemsengagemang. Dina tankar är värdefulla för oss. Informationen från intervjuerna kommer ligga till grund för församlingens kommande arbete för att göra Judiska Församlingen till en än mer välkomnande och inkluderande plats för alla Stockholms judar. 

Anmäl ditt intresse genom anmälningsformuläret - så hör vi av oss för att boka en tid med dig så snart som möjligt.

Observera att du behöver logga in för att kunna se formuläret och anmäla dig.

Frågor? Kontakta naima.grossman@jfst.se