Stödtelefon för medlemmar

Det är naturligt att känna oro och osäkerhet i tider som dessa, både för sig själv, sina närmaste och för omvärlden. Om du känner ett behov av att prata med någon om dina tankar och din oro har församlingen öppnat en telefonlinje som du kan ringa till. Numret är 08-58 78 58 40. Eftersom många kan ringa samtidigt kommer du mötas av en telefonsvarare som ber dig lämna ditt namn och telefonnummer. Så fort som möjligt, beroende på belastning, kommer du bli kontaktad av någon från Trauma-gruppen, som är en del av Församlingens Krisgrupp.

Om du mår så dåligt att du inte kan vänta på att bli kontaktad, rekommenderar vi dig att ta kontakt med din vårdcentral.

För dig som inte är i behov av prata med någon om din oro, utan har andra frågor, hänvisar vi till kansliet på Församlingen. Kansliet når ni på: 08-587 858 00.