Bli volontär

Vi möjliggör för medlemmar att anmäla intresse att hjälpa till i samband med kriget i Ukraina. Genom att logga in och fylla i ett kontaktformulär skrivs du upp på en lista som volontär.

Har du möjlighet att hjälpa till på något sätt – anmäl dig gärna redan nu så kommer församlingen att återkomma när behovet uppstår och om vilken hjälp som behövs.

Registrera dig här


Vi har lanserat, tillsammans med Tribu, ett digitalt volontärverktyg. Om du är intresserad av att vara volontär i Judiska Församlingens insats med anledning av kriget i Ukraina, behöver du först anmäla dig som volontär på församlingens hemsida, jfst.se. För att enklare hantera matchning mellan behov/efterfråga och våra resurser kommer vi använda appen Tribu. Du som volontär kommer därför att behöva ladda ner appen och registrera dig. Tribus app och hemsida är på engelska och där kommer varje behov läggas upp som ett Opportunity. Appen är enkel att använda och i korthet består det av 4 delar.

1.     Registrera dig i appen

a.     Och välj “Join Organization” – The Jewish Community of Stockholm

2.     Anmäl dig till aktiviteter/opportunities, valfritt antal.

a.     Du hittar de under smiley iconen längst ner till vänster

3.     Rapportera dina slutförda aktiviteter

a.     Tryck på + ikonen och ”report a meeting” och spara

4.     Dela bilder och händelser i chatten

Frågor & svar

Hur laddar jag ner appen?
Gå in i appstore och sök Tribu, klicka på ikonerna nedan eller öppna deras hemsida https://www.we-tribu.com/application

Registrering
Du behöver endast uppge namn, telefon och mejl som obligatorisk information.

Join organization
Som volontär kopplar du dig efter registreringen till “The Jewish Community of Stockholm”

Opportunity = aktiviteter
När du har registrerat dig i appen som volontär, kan du se när det dyker upp Opportunities där du har möjlighet att hjälpa till. Du anmäler ditt intresse och kommer därefter få vidare information efter en eventuell tilldelning. Efter utförd aktivitet rapporterar du in att du är klar, också det genom appen (för statistik) och du kommer då även kunna se alla aktiviteter du deltagit i. I appen finns även möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och bilder så att alla får ta del av alla fantastiska insatser som kommer göras.

Länkar
·       Tribu – hjälp https://intercom.help/tribu-8b77fbd09df8/en/collections/3035370-tribu-app


Tack för att du hjälper till!