Vägen

”Vägen” har belagts med gatsten, som hämtats från Budapests ghetto, och ramas in av järnvägsräls. Den löper mellan Aaron Isaacs gränd och Raoul Wallenbergs torg via Berzelii park. En öppning har gjorts i staketet och ett stort stenklot markerar det nya stråkets myn­ning mot torget. Den övre klothalvan har en text, på 24 språk, som representerar de länder från vilka nazisterna förde bort den judiska befolkningen mot döden. Texten lyder:

Vägen var rak när judar fördes bort att dödas. Vägen var krokig, farlig och kantad av hinder när judar sökte undfly mördarna.

Avsikten med det symboliska stråket är att ge Monumentet över Förintelsens offer en mer framträdande position i staden och öka möjligheterna för fler besökare att uppmärksamma dess även idag angelägna budskap. Monumentet över Förintelsens offer ligger bakom synagogan i Aaron Isaacs gränd och när det uppfördes 1998 var avsikten att gränden skulle förlängas, över Berzelii park, mot Raoul Wallenbergs torg, för att skapa kontakt med den omgivande staden. Med ”Vägen” blev projektet fullbordat. ”Vägen” har utformats av arkitekterna Aleksander Wolodarski och Gabriel Herdevall. Texten till klotet har författats i samarbete med Per Ahlmark.