Minnesmonument över Förintelsens offer

De 8500 namnen på de stentavlor som utgör monumentet är både en påminnelse och en uppmaning.
Påminnelse: Den ohyggliga förintelsen av judar.
Uppmaning: Detta får aldrig glömmas och aldrig ske igen.

Namnen på monumentet är mördade anhöriga till dem som överlevt och kommit till Sverige. Monumentet kännetecknas, på samma sätt som judiska begravningsplatser, av största enkelhet.

Utgångspunkten för monumentets utformning var en värdig, avskild plats på judisk mark för minne och reflekion. Placeringen intill synagogan ger minnet av de avlidna en naturlig hemvist. Utsträckningen i Aaron Isaacs gränd och öppningen mot Raoul Wallenbergs torg slår en bro mellan det judiska och det svenska.

Den stora efterkrigsgruppen omfattade cirka 10 000 överlevande från koncentrationslägren, de flesta av dem utan familjer och sjuka efter svåra umbäranden. De överlevande som kom till Sverige var övertygade om att den fred som slöts i maj 1945 skulle råda för evigt och att nazismens nederlag skulle betyda slutet för alla rasistiska rörelser i framtiden. Så blev det inte och som en följd grundades Föreningen Förintelsens Överlevande, som tog som sin viktigaste uppgift att verka mot nazism och förnekandet av Förintelsen. Tanken om uppförandet av ett namnmonument presenterades våren 1994.

Minnesmonumentet över Förintelsens offer är utformat av skulptör Sivert Lindblom och arkitekt Gabriel Herdevall. Monumentet invigdes 1998 av kung Carl XVI Gustav.

Monumentet finns längs med församlingens Stora synagogan på Wahrendoffsgatan 3B. Besök monumentet info@jfst.se

Förintelsens minnesdag Förintelsens minnesdag uppmärksammas den 27 januari och är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades 1945. Minnesdagen är till för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag i Sverige och FN deklarerade 2005 denna dag som internationell minnesdag. I Sverige högtidlighålls Förintelsens minnesdag årligen av bland annat Forum för Levande Historia.  

Judiska Församlingen i Stockholm högtidlighåller Förintelsens minnesdag varje år i Stora synagogan. Se vår kalender för mer information.