Notis om evenemang

Det är gratis med notiser i vårt nyhetsbrev för organisationer och privatpersoner. Kommersiella annonser tar vi dock inte emot. Notiser som inte är våra egna har vi endast med i ett utskick av nyhetsbrevet. 

För att få in en notis i vårt nyhetsbrev måste vi ha all information senast kl. 18.00 på onsdagen samma vecka som nyhetsbrevet publiceras. Vi förbehåller oss rätten att redigera text och bild.

Ska ni ha eventet i någon av våra lokaler (oavsett Bajit eller församlingshuset) är sista datum för anmälan den 20 föregående månad. Vilket i praktiken innebär att om ni exempelvis ska ha ett evenemang under juni månad måste informationen ha inkommit senast 20 maj. Samt, vi vill även att ni stämt av med säkerheten innan ni skickar till oss. Säkerheten når ni på info.jss@jfst.se.

Fyll i relevanta fält nedan.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.


Viktigt att ni har erhållit upphovsrätt för bilden ni laddar upp.Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.

 

 

 

.