Lägg in privat notis

En privat notis är något som du som privatperson erbjuder eller söker, exempelvis hyra eller hyra ut bostad, söker arbete etc.

Det är gratis med notiser i vårt nyhetsbrev för organisationer och privatpersoner. Kommersiella annonser tar vi dock inte emot. Notiser som inte är våra egna har vi endast med vid ett utskick av nyhetsbrevet. 

För att få in en notis i vårt nyhetsbrev måste vi ha all information senast på måndagen kl. 12.00 samma vecka som nyhetsbrevet publiceras. Vi förbehåller oss rätten att redigera text och bild. 

Fyll i relevanta fält nedan.

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring anonsen.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.