Koshernytt

Med hänsyn till att det idag inte finns en permanent traditionell rabbin och att det är tekniskt komplicerat att uppdatera två parallella listor, appen Kosher Sweden och kosherlistan på församlingens hemsida, har appen satts i viloläge från och med  torsdag 20 februari 2020. appen kommer därmed inte att kunna användas.

All kosherinformation finns tills vidare endast på Församlingens hemsida i form av en sökbar fil. Här finns noteringar som visar uppdateringar, platser (restauranger, kaféer) samt den av rabbinen godkända listan med kosherprodukter. 

Ladda ner kosherlistan här.    

Senaste ändringar i listan är:

  • Korvbrödsbagaren Potato burger bun kosher parve
  • Fiskrom från kosher fiskar med endast salt kosher
  • Polarbröd alla sorter PARVE, OBS färdiga smörgåsar inte kosher
  • Restaurangerna Lao Wai och Hermans kosher
  • Godis från Fazer och Bubs kosher.  

Fullständig information finns i listan. Har du frågor eller synpunkter maila till info@jfst.se och ange kosher.

Rabbin Isak Nachman, kosheransvarig