Kosherlistan

Här kan du se församlingens kosherlista.

Kosherlistan

Kosherinformation.

Rav Amster och kosherkommitten arbetar sedan en tid med att gå igenom kosherlistan. P.g.a. corona har detta tagit tid. Listan omfattar 2500 produkter vilket medför mycket arbete. Som tidigare har vi valt att dela upp arbetet i etapper i form av ändringslistor och här kommer den första ändringslistan.

Första ändringslistan

Kosherglass