Fira shavuot i hemmet

Material från Stora synagogan inför shavout

Då vi i år inte kan samlas för en traditionell tikun lail shavuot kan du kan själv ordna en hemma med familjen eller några få vänner: del 1 är en kort beskrivning (med verserna från TaNaKh), del 2 är rabbinska texter och kommentarer från talmud, midrash och Zohar som underlag för diskussion. Ladda ner del 1 här och del 2 här.