Dialoger om vår svensk-judiska verklighet

Hur har det varit att leva som jude i Sverige?
Hur har vi det med varandra - och med dom andra? Minoritet gentemot majoritet?  Och hur har förhållandet till Israel sett ut och förändrats under årens lopp? 
Nätter med familjen Cohen och andra judiska pjäser av Marianne Goldman har nyligen getts ut av bokförlaget Korpen, och i ett antal tänkvärda och dramatiska pjäser,  gör hon djupdykningar i vårt inre landskap.
Här står den svensk-judiska familjen i centrum, och här handlar det om traditionen, religionen, antisemitismen, Israel och pengar. 
Skådespelerskan Sara Key kommer tillsammans med dramatikern framföra några dialoger, varvat med ett samtal om Mariannes skrivande. Vilka har drivkrafterna varit att skriva om det judiska? Lusten till skrivandet? Men också hindren och det s k representativa uppdraget? Vilka reaktioner får man, från dom egna och dom andra? Har det blivit svårare eller lättare? Och hur blir det nu efter den 7 oktober?

 

02 maj
18:00 - 19:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 30 april 2024.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 1 maj 2024, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.