Insamlingar till stöd för Israel

Förenade Israelinsamlingen, Keren Hayesod, genomför en insamling för offren. Hur du än väljer att ge – glöm inte att skriva ”terroroffer” i fältet för meddelanden. Läs mer här.
Akutinsamlingen har gett ett otroligt gensvar och vi har nu fått in ca 7,5 milj kr från över 3 600 givare. Nästan alla pengar har redan kommit till användning i Israel. Israelerna prioriterade först evakuering av främst barn och familjer från södra Israel, samt ekonomiskt och annat stöd till skadade och familjer till mördade och kidnappade israeler. Pengar har också gått till regionerna gränsande till Gaza, städerna Sderot och Ofakim, samt till tre sjukhus i södra Israel. Just nu är det traumahantering som är viktigast, både för barn och vuxna. Dessa behov är oerhört viktiga nu men hjälp kommer att behövas under en lång tid. Vi har även startat en fond för alla föräldralösa israeliska barn efter Hamas attacker.

Behoven är enorma, vi vill och behöver göra mycket mer. 
Bidra gärna till vår fortsatta insamling.

Swish: 123 421 88 89
Plusgiro: 45 42 60-1

 

Israelhjälpen är en ideell insamling som riktar sig till att stödja israelerna efter massmorden som utfördes av Hamas den 7 oktober 2023. Läs mer här. Skriv "Israelhjälpen" i texfältet!

Swish: 123 421 88 89
Bankgiro: 671-6609

 

Keren Kajemet Israelfonden: Just nu samordnas alla krafter till att nå terroroffren i gränstrakten till Gaza. Många överlevare har redan evakuerats till KKL:s anläggningar runt om i landet där KKL:s ledare aktiverar barn och ungdomar. På plats i Sderot stödjer KKL lokala myndigheter men även Resilience Center Sderot där offer erbjuds terapi och stöd för mental hälsa. KKL har även bestämt att stödja kibbutzim i norra Israel genom att stärka deras försvar. Våra gåvor stärker och tryggar Israels befolkning i denna svåra stund. Läs mer här.

Swish: 123 683 76 78
Bankgiro: 5816-5515

 

Maccabi World Union har startat en global insamling för att stötta behövande israeliska familjer som har tvingats lämna sina hem efter terrorattacken. Maccabi World Union har öppnat sitt hotell och anläggning i Kfar Maccabiah för dessa familjer. Att ge plats till dessa evakuerade kostar ca 800 000 kronor per dag ($ 100 dollar/person) . Vi har 700 evakuerade och förbereder för 200 platser till, då behovet är enormt stort. Ditt bidrag behövs och hittills har mer än 150 000 kr samlats in. Ingen summa är för liten. Kom ihåg att din hjälp gör skillnad! Sätt in valfritt belopp till Maccabi Sweden och skriv ”Israel” i meddelandefältet.

 

Swish: 1232494045 
Bankgiro 780-5476. 

 

Hjälp offren genom att donera till Svenska vänföreningen till Magen David Adom - SMDA. Läs mer här.

MDA behöver stort ekonomiskt stöd för att klara inköp av dessa bristvaror:
Corpuls CPR apparater, hjärtstartare, livräddande mediciner, andningsmasker, blodstoppande bandage, tourniquets, syrgasmasker, skyddsutrustning för personalen.
Ekonomiskt bidrag kan skänkas via:

Swish: 123 551 7172
Bankgiro: 820-2178

 

Ge ett bidrag till WIZO till stöd för Israels folk. Märk bidraget med syftet och ditt namn. Läs mer här.

Swish: 123 258 74 42
Bankgiro: 855-9288

 

Östersjöjudiskt Forum stöder ukrainska judar som flytt kriget i Ukraina och nu befinner sig i krigsdrabbade Israel. Vill du hjälpa? Swisha ditt stöd till 1232138899 eller använd bg 5036-3822.

Läs mer om våra hjälpinsatser.

Stort tack för ditt stöd!