Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

Delta i församlingens medlemsenkät

Delta i församlingens medlemsenkätDet är viktigt för oss att utvärdera vår verksamhet och hur du ser på ditt medlemskap. Enkäten är helt anonym och tar ca 8 minuter att besvara. Enkäten är öppen 22 april - 14 maj 2020

OBS! Endast medlemmar eller associerade medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm ska svara på enkäten. Har du frågor eller inte har möjlighet att göra enkäten digitalt kontakta petra.kahn.nord@jfst.se

Delta i enkäten