Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Live streaming

Vi har ännu inte haft någon live streaming. Så fort vi haft det kommer vi att publicera den här.