Karantänkommentarer

Karantänkommentarer - ett videoprojekt med judiska röster under coronatiden
Syftet med projektet är att judiska röster ska kommentera situationen just nu och genom detta föra oss närmare varandra när vi inte kan träffas lika mycket. 

Karantänkommentarer Aron Verständig

Karantänkommentarer med Hanna Rajs Lara

Karantänkommentarer med Karin Brygger

Karantänkommentarer med Ronn Elfors Lipsker

Karantänkommentarer med Isidoro Abramowicz

Karantänkommentarer med Anna Nachman

Karantänkommentarer med Dina och Jovan Rajs

Karantänkommentarer med Yuval Hed

Karantänkommentarer med Jonatan Unge

Karantänkommentarer med Tal Lewinsky

Karantänkommentarer med Alice Hüttner.

Karantänkommentarer med Alexander Freudenthal

Karantänkommentarer med Channa Riedel

Karantänkommentarer med Mattias Amster

Karantänkommentarer med Henry Bronett

Karantänkommentarer med Hannah Rubinstein Jakobsson

Karantänkommentarer med Joel Spira

Karantänkommentarer med Anne Kalmering

Karantänkommentarer med Dennis Kahn

Karantänkommentarer med Sandra Weil

Karantänkommentarer med David lazar

Karantänkommentarer med Marika Cahn

Karantänkommentarer med Deanne Mannelid Okret

Karantänkommentarer med Zikaron

Karantänkommentarer med Udi Steenberg

Karantänkommentarer med Michael Rothschild

Karantänkommentarer med Johanna Schreiber

Karantänkommentarer med Captain Ayup (Itzik Cohen) FAUDA

Karantänkommentarer med Laila Takolander

Karantänkommentarer med Calle Nathanson

Karantänkommentarer med Vanessa Marko

Karantänkommentar av familjen Vider

Karantänkommentar av Ingrid Lomfors

Karantänkommentar av Fabian Arnheim

Karantänkommentar av Estrid Kjellman

Karantänkommentar av Aron Flam

Kararantänkommentar av Margarete Nudel

Karantänkommentar av Rotem Geffen

Karantänkommentar av Alexander Ljungh

Karantänkommentar av Ohad Naharin

Karantänkommentar av Isak Reichel

Karantänkommentar av Patrick Moser

Karantänkommentar av Paula Grossman

Karantänkommentar av Gabriel Itkes-Sznap

Karantänkommentar av Anna Frey

Karantänkommentar av Daniel Meisels

karantänkommentar av Ania Scheja

Karantänkommentar av Daniel Szpigler

Karantänkommentar av Chaim Greisman

Karantänkommenar av Miriam Bagner

Karantänkommentar av Natalie Lantz

Karantänkommentar av Bernt Hermele

Karantänkommentar av Annika Hernroth Rothstein

Karantänkommentar av Benny Rung

Karantänkommentar av Doron Gabbay

Karantänkommentar av Josefin Knudsen

Karantänkommentar av Nadya Albertsson

Karantänkommentar av Gabrielle och Elias Aaron Johansson samt Katja Frank Waisman

Karantänkommentar av Elie Kellerman

Karantänkommentar av Ruben Sznajderman

Karantänkommentar av Rebecka Josephson och Leah Wolff

Karantänkommentar av Christina Gamstorp

Karantänkommentar av Stefan Mehr

Karantänkommentar av Daniel "Jumbo" Epstein

Karantänkommentar av David Waldfogel

Karantänkommentar av Sara Sommerfeld

Karantänkommentar av David Lexner.

Karantänkommentar av Helene Eliasson Lundström

Karantänkommentar av Lena Posner Körösi

Karantänkommentar av Nils Narning

Karantänkommentar av Emma Frost

Karantänkommentar av Celina och Ulf Cahn

Karantänkommentar av Malin Nasiell

Karantärkommentar av Simon Gärdenfors

Karantänkommentar av Jessica Zandén

Karantänkommentar av Chantal Starco

Karantänkommentar av Liora Kaufmann

Karantänkommentar av Micael Bindefeld

Karantänkommentar av Zoie Finer

Karantänkommentar av Georg Riedel

Karantänkommentar av Matilda Pelcman

Karantänkommentar av Mattias Schain

Karantänklezmer av Heléne Don Lind och Martin Kreuger

Karantänkommentar av Britt Ringart

Karantänkommentar av Ludvig Josephson

Karantänkommentar av Negar Josephi

Karantänkommentar av Peter Vig

Karantänkommentar av Anders Carlberg

Karantänkommentar av Nicole Stein och Agi Körösi

Karantänkommentar av Aaron Katz

Karantänkommentar av Jenny Tenebaum

Karantänkommentar av Franciska "Mimmi" Levy

Karantänkommentar av Benjamin Blecher

Karantänkommentar av Simone Nadbornik

Karantänkommentar av Benjamin Katzeff Silberstein

Karantänkommentar av Leia Rubin Polite

Karantänkommentar av Miriam Alster

Karantänkommentar av Eli Wald

Karantänkommentar av Nina Kaltiala

Karantänkommentar av Jonas Grandér

Karantänkommentar av Milli,Mirjam, Liv, Naomi, Liv och Stella

Karantänkommentar av Barbara Spectre

Karantänkommentar av Stephan Mendel-Enk

Karantänkommentar av Sylvia Freund, Marcus Freund Rudny och Mala Maroko Freund

Karantänkommentar av Amnon Israeli

Karantänkommentar av David Gray

Karantänkommentar av Maria Valentin

Karantänkommentar av Anneli Rådestad

Karantänkommentar av Helene Blad

Karantänkommentar av Rebecca Kanter

Karantänkommentar av Ronny Netzer

Karantänkommentar av Vilhelmina Szpiro

Karantänkommentar av Benjamin Gerber

Karantänkommentar av Suzanne Kaplan

Karantänkommentar av David Metzler

Karantänkommentar av Netta Frille Frister Aaron

Karantänkommentar från Änglagård

Karantänkommentar av Eva Rubin

Karantänkommentar av Daniel Leviathan

Karantänkommentar av Stefan Rokem

Karantänkommentar av Rebecca Guber

Karantänkommentar av Nadja Josephson och John Gradowski

Karantänkommentar av Ann-Britt Reisch-Saada

Karantänkommentar av Eliot Moskowicz

Karantänkommentar av Salomon Schulman

Karantänkommentar av Louise Epstein

Karantänkommentar av Keni Bornstein

Karantänkommentar av Ann Katina

Karantänkommentar av Karl Gabor

Karantänkommentar av Livia Fränkel

Karantänkommentar av Elias Carlberg mfl.

Karantänkommentar av Lisa Abramowicz

Karantänkommentar av Joni Sanderovitch och Noa Robinsson

Karantänkommentar av Kristina Henschen

Karantänkommentar av Morton Narrowe

Karantänkommentar av Noah Hofvander.

Karantänkommentar av Suzanne Gottfarb

Karantänkommentar av Maja Lapidus Martinez-Conde och Ella Rae Rappaport.

Karantänkommentar av Harry Amster

Karantänkommentar av Robert Weil

Karantänkommentar av Stefan Levy

Sista Karantänkommentaren. Nr 146. Från ordf Aron Szugalski Verständig.