Babyträffar

Kaffe och häng för föräldralediga. Varje onsdag kl 10-12 i centrala Stockholm. Då och då får vi besök av gäster som ger en miniföreläsning eller sångstund. 

Gå med i Facebookgruppen för att få uppdateringar om gäster, aktuellt schema, inställda träffar och vem som kommer varje vecka.