Vi har ställt om vår verksamhet

Vi har ställt om vår verksamhet

Kärnan i verksamheten på Judiska Församlingen i Stockholm är i mångt och mycket social samvaro över generationsgränser. Kulturprogram, gudstjänster, utbildning för barn och ungdomar är några av de saker som gör att våra lokaler vanligtvis sprudlar av liv. Men sedan mitten av mars är alla program och gudstjänster inställda på grund av coronapandemin.

Församlingen aktiverade tidigt sin kris och katastrofgrupp som fick ta beslut om all verksamhet. Fokus blev först och främst att se till att inte sprida smittan via oss genom att stänga ner det mesta av ordinarie verksamhet samt att hjälpa de äldre och de som är sjuka.

På församlingen har personalen och volontärer sedan dess arbetat hårt med att ställa om vår verksamhet.

Som ett första steg i omställningen ringde församlingspersonal och volontärer runt till församlingens ca 1000 medlemmar som är 70 år eller äldre för att undersöka om de behövde hjälp att handla mat, göra inköp inför pesach, hämta paket eller mediciner.

När rundringningen är klar hamnade fokus på att organisera leverans av varor till de som behöver. Det är ett hektiskt arbete eftersom många vill ha leverans av matze och annan pesachmat innan pesach. Beställningar behöver gås igenom, Kosherian eller andra leverantörer av pesachmat måste kontaktas, betalning av varorna måste lösas, varorna packas och leverans till hela Stockholm med omnejd måste organiseras. En del av detta måste ske per distans på grund av smittorisk.

Samtidigt som församlingen har fokuserat på de äldre och sjuka har man fått ställa om program- och utbildningsverksamheten. Båda har gått från att fokusera på personliga möten till att erbjuda material och videokonferenser online. Programverksamheten har med stöd från informationsavdelningen startat ett videoprojekt som heter ”Karantänkommentarer” – olika judiska röster under coronakrisen. Varje dag utom på shabbat lägger församlingen ut en ny video från en svensk judisk person som ger sina reflektioner på livet just nu.

Bnei mitsva-undervisningen erbjuder sedan någon vecka tillbaka utbildning via videokonferens. Under de kommande veckorna kommer även roliga program för barn och familjer erbjudas via videokonferens. Under nästa vecka, inför pesach, kommer församlingen, via våra israeliska shlichim, erbjuda gemensam havdala, matzebakning och förberedelser inför pesach.

Även den religiösa verksamheten har fått ställa om verksamheten, eftersom alla synagogor är stängda erbjuder de istället gemensam videokonferensgudstjänst varje torsdagsmorgon kl. 8.00 och kabbalat shabbat varje fredag kl. 18.00. Rabbin Ute Steyer spelar även in sin Dvar Tora (predikan) som läggs upp på församlingens hemsida varje fredag.

Informationsavdelningen har arbetat med att ställa om hemsidan för ökat videomaterial och för att snabbt nå ut till alla medlemmar med viktig information och uppdateringar om hur församlingen hanterar sin verksamhet under coronapandemin. På hemsidan finns nu en ny flik som heter ”digitalt material” där församlingen publicerar allt videomaterial. Alla planerade program via videokonferens läggs upp i församlingens kalender.

Begravningsverksamheten har på grund av dödsfall i Covid-19 bland medlemmar i församlingen behövt anpassa sina rutiner. Till exempel sker inga begravningar längre i kapellet, istället äger hela begravningsceremonin rum utomhus för att minska risken för smittspridning. Församlingen är dessutom i nära kontakt med Folkhälsomyndigheten samt myndigheten för trossamfund och följer alla riktlinjer för hantering av avlidna.