Välkommen dom mot antisemitiskt uttalande av imam

Judiska Centralrådet välkomnar måndagens dom från Helsingborgs tingsrätt där den imam som för två år sedan uttalat sig grovt nedsättande om judar döms för hets mot folkgrupp. Centralrådet välkomnar särskilt att tingsrätten klargör att  antisemitism inte kan ursäktas med Israelkritik.