Uppdateringar riktlinjer/verksamheter 16 mars

GudstjänsterInformationen om gudstjänster nedan gäller fram till pesach.

Stora synagogan
Stora synagogan har beslutat att ställa in samtliga barngudstjänster samt kiddush i samband med gudstjänsterna. Stora synagogan kommer fortsatt att genomföra morgonminjan och shabbatgudstjänster. 

Jeschurun
Jeschurun kommer inte att genomföra någon morgonminjan fram till pesach men kommer att genomföra shabbatgudstjänster. Jeschurun har beslutat att ställa in kiddush i samband med gudstjänster. 

Adat Israel
Adat Jisrael kommer att genomföra samtliga gudstjänster. De kommer att lämna besked hur de gör med kiddush senare under veckan. 

Riktlinjer för samtliga gudstjänsterFörsamlingens säkerhetsgrupp har tagit fram riktlinjer för hur alla bör uppföra sig i samband med gudstjänster:

  • Alla som inte lever i samma hushåll ska hålla ett avstånd till varandra på minst en meter.
  • Om en besökare uppvisar symptom på Covid-19 ska denna person uppmanas att lämna gudstjänsten.
  • Alla besökare måste tvätta händerna med tvål och använda handdesinfektion innan och efter gudstjänsten.
  • Skaka inte hand och krama inte andra besökare.
  • Pussa inte på Toran eller någon mezuza.

KosherianKosherians verksamhet kommer att påverkas av coronasituationen. De kommer att ha begränsade öppettider måndag till torsdag 12-17 , fredagar 9-15. De har, som tidigare meddelats, öppet söndagarna 22 , 29 mars samt 5 april kl 11- 16 inför pesach.

Kosherian uppmanar personer som befinner i riksgrupper att i största möjlighet försöka få hjälp av närstående med inköp av varor till pesach. De kommer även att erbjuda hemkörning till ett pris av 200 kr. Beställning kan göras via email info@kosherian.se alternativt via SMS till 070 7928316 eller 070 7616083.

Det är av stor vikt att när ni gjort era inköp, inte stannar kvar i butiken och socialiserar med era vänner utan lämnar huset snarast. Detta för att förhindra smittspridning.

Kosherian kommer att göra sitt yttersta så att även årets pesach kommer att fungera  på bästa möjliga sätt trots den uppkomna situationen. Kosherian följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Auser Dalims matzeförsäljning På grund av det förändrade läget har Auser Dalim ändrat sina bestämmelser inför matzeförsäljningen 29 mars. De kommer inte att ha någon försäljning av matze över disk söndagen den 29 mars. Endast beställda och förbetalade ordrar kommer att lämnas ut denna dag. Du hämtar dina färdigpackade varor mellan kl. 11-16 och slipper då köer och folkansamlingar. Du kan också få ditt matze skickat till närmaste utlämningsställe med DHL. Transportkostnaden är från 125 kr till max 200 kr beroende på kvantitet.

Alla uppgifter för att göra ditt matzeköp hittar du här. Du klickar på "Beställ matze" så kommer du till beställningsformuläret. Betalning via Swish eller bankgiro.

Behöver du hjälp att göra beställningen kontakta kundservice 070-676 95 77 eller 073-707 77 22 eller maila till info@auserdalim.se. Informera gärna släkt och vänner om denna information. Det finns också möjlighet att redan nu och fram till pesach köpa ditt matze hos Kosherian.

Judiska Hemmet
Judiska Hemmet är satt i karantän för att inte våra äldsta och mest sårbara ska smittas. Det betyder att man som regel inte ska besöka hemmet. Alla gudstjänster för andra än de boende på hemmet är tillsvidare inställda på Judiska Hemmet. 

Insatser för våra äldreJudiska Församlingen arbetar just nu med att se över vilka insatser vi kan göra för våra äldsta medlemmar. Vi återkommer så fort vi vet med tydliga besked. 

Löpande informationFör löpande information om vad som händer i Judiska Församlingen i Stockholm med tanke på corona/Covid-19 se nyheterna på vår hemsida och vår Facebooksida.