Sälj ditt chamets innan pesach

Om möjligt så bör all chamets, dvs mat som inte är tillåten under pesach, förbrukas innan pesach, ges bort eller slängas innan pesach. Där detta är omöjligt eller där det skulle uppstå stor finansiell förlust så bör dessa föremål lagras på separat och tydligt markerat plats (t ex ett köksskåp eller en låda) så att det säkerställs att detta chamets inte av misstag kommer till användning under pesach. Ägandet av dessa föremål är sedan formellt överförd till en icke-judisk person tills pesachhelgen är över.

För att ge rabbin Steyer uppdraget att utföra denna försäljning i ditt namn fyll i och skriv på fyll i dokumentet "Sälj chamets" och skicka tillbaka till ute.steyer@jfst.se . Skriv ”Chametsförsäljning” i e-mail ärendefältet.

Ladda ner dokumentet "sälj chamets"

Detta formulär måste vare rabbin Steyer tillhanda senast måndag 6 april kl 18.00