Pandemi och judiskt liv: tolv röster om pandemin

Pandemi & judiskt liv startade som ett medskapandeprojekt i Judiska bibliotekets regi under hösten 2020. Den som ville fick skicka in en text om sina egna tankar och upplevelser under det första pandemiåret. Tolv personer hörsammade vår efterlysning av texter. Tio medlemmar i Judiska församlingen i Stockholm och två israeler med svensk anknytning. Texterna är nu sammanställda till en liten miniantologi av Malin Norrby och formgiven av Karl Gabor. Den publiceras som e-bok och görs tillgänglig genom Judiska församlingens katalog på nätet. Du får den också här som pdf-fil och sommarläsning.

LÄS HÄR

Skribenterna är:

Mordechay Giloh

Nina Kaltiala

Franciska Levy

Harriet Maler

Rut Milchner

Anna Nachman

Zsuzsanna Reisch

Anette Sallmander

Sara Yarden

Börje Eliasson

Ludmila Harlid

Mausel Eksell-Strindberg