Opinionsbildande arbete januari 2020

Malmöforumet om Förintelsen i oktoberUnder januari har Judiska Centralrådet (JC) och Judiska Församlingen i Stockholm (JFST) arbetat mycket med Malmöforumet om Förintelsen i oktober. Många vill träffa oss och höra vår åsikt om olika frågor. Nedan kommer några exempel på detta.

21 januari deltog ordförande Aron Verständig i en arbetslunch med statssekreterare Karin Wallensteen och Daniel Radomski från World Jewish Congress gällande Malmöforumet om Förintelsen i oktober i år.

23 januari deltog ordföranden i en frukost med statsminister Stefan Löfven i Jerusalem gällande Malmöforumet och även Sveriges arbete mot antisemitism. Med på mötet var även ledare för judiska organisationer i USA och Israel.

The Fifth World Holocaust Forum på Yad VashemOrdföranden deltog under några dagar, tillsammans med ett femtiotal stats- och regeringschefer samt ett stort antal judiska ledare, i The Fifth World Holocaust Forum på Yad Vashem i Jerusalem.

Sakråd på regeringskansliet Sakrådet ägde rum med anledning av Sveriges deltagande i en dialog den 27 januari 2020 i Genève. Dialogen i Genève skedde inom ramen för granskningen av Sverige i FN:s Universal Periodic Review (UPR).)  Sakrådet leddes av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och syftet var att ge civilsamhällesorganisationer möjlighet att träffa den svenska delegationen och framföra synpunkter.

JC lyfte (1) att den judiska minoritetens nationella minoritetsrättigheter riskerar att urholkas då praxis fortfarande är att förvaltningsområden står i fokus vilket missgynnar oss som saknar motsvarighet till dessa; (2) att det finns stora regionala skillnader i hur hatbrott hanteras av polis och åklagare. Trots utbildningssatsningar finns stora brister och skillnader i kunskaper och rutiner kring hur dessa brott handläggs och lagförs.