Kollo för födda 2005 arrangeras

Judiska Församlingens styrelse beslutade i april att ställa in sommarens kolloverksamhet. Bakgrunden till beslutet var information från Folkhälsomyndigheten att undvika lägerverksamhet med övernattning. Den 18 maj kom ny och mer detaljerad information från myndigheten som innebär att det är möjligt att ordna lokal lägerverksamhet i mindre grupper. Rekommendationen från ansvariga myndigheter är att dagkollo är att föredra framför kollo med övernattning. Församlingen har dock under veckan haft kontakt med Smittskydd Stockholm för att diskutera möjligheterna att anordna någon form av kolloverksamhet med övernattning denna sommar.   

Efter att ha inhämtat rekommendationer från Smittskydd Stockholm, har Judiska Församlingens styrelse beslutat att genomföra en kolloperiod med övernattning sommaren 2020 för barn födda 2005 hemmahörande i Stockholmsområdet. Anledningen till att endast denna årskull erbjuds kollo är att detta är sista året denna årskull kan åka till kollo samt att årskullen är tillräckligt liten för att alla som anmält sig ska få plats på kollot och samtidigt vara inom ramen för rekommendationerna från Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten.

När kolloverksamheten genomförs kommer församlingen att noga följa rekommendationerna från Smittskydd Stockholm. Dessa innebär bland annat att inte fler än 50 personer – barn och ledare - får vara på kollot samtidigt, att enbart barn och ledare från Stockholmsområdet får delta samt att ett minsta avstånd ska hållas mellan samtliga deltagare i exempelvis matsal och sovsal. Barn och ledare som uppvisar misstänkta symptom på covid-19 kommer att behöva lämna lägret.  

De antagna barnen kommer att kontaktas snarast med mer information om lägret. Det planerade dagkollot Kollo by day genomförs som planerat se här.