Karantänkommentarer av Benny Rung, Nadya Albertsson mfl.