Information från krisledningen

I dessa svåra tider finns det både saker att vara glad för och ledsen över. Man kan glädjas över all den omsorg och uppfinningsförmåga som finns hos volontär och personal på församlingen som ställer upp för att hjälpa oss just nu. Man kan glädjas åt viljan att ställa om, tänka om och göra om. Samtidigt känner man sorg över den misär man läser om, de sjuka, de som omkommer, de som är rädda och de som blivit isolerade.

De senaste veckorna har varit hektiska med väldigt långa arbetsdagar för många av oss. Vi försöker hjälpa våra mest sårbara medlemmar, de äldre och sjuka. Vi tar reda på och undersöker det som kan vara av vikt för att hjälpa våra äldre och sjuka på bästa sätt. Vi planerar för det värsta, samtidigt som vi samt hoppas att alla kommer att klara sig bra utan vår hjälp.

Tyvärr märker ni oftast det vi inte gör eller som eventuellt går fel men  det finns mycket vi gör som ni kanske inte lägger märke till. Nedan beskriver vi några av de insatser vi gjort hittills:

 • Hemstöd har delat ut lite mer generösa pesachpaket till våra kunder
 • Vi har förberett pesachpaket för äldre medlemmar
 • Ett antal volontärer och anställda ringer till alla församlingsmedlemmar som är över 70 år och frågar dem om de behöver någon hjälp och hur de mår.
 • Vi har beställt sederpaket till de som behöver från Hemmet
 • Vi har bett caféet frysa in koshermat i portioner för de som eventuellt råkar i kris
 • vår begravningsansvariga och Chevran har uppdaterat med vad som gäller om någon avlider i Covid-19 (Corona)
 • Vi är i ständig kontakt och samarbetar med judiska församlingar i Sverige och Norden samt med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt övriga svenska myndigheter.

Förändringar i vår verksamhet:

 • Vi har en del religiöst program online – gudstjänster, kablat Shabbat, Havdala mm. via Zoom
 • Vi har utarbetat digitala undervisningar för Aaron Isaac skola och andra undervisningsevenemang
 • Vi ska skapa vissa digitala program för programverksamheten
   

Vi vill tacka er för er insats: alla ni som frivilligt ställer upp för vår församling. Väl jobbat! Vi är precis så starka som den svagaste och därför måste vi stöda varandra.

Krisledningen för Judiska Församlingen i Stockholm

Laila Takolander, operativ krisledare