Högtidlighållande av jom hazikaron

Se församlingens högtidlighållande av jom hazikaron med bland annat ordförande Aron Verständig, rabbin Moshe Ha Cohen, sång, möten med soldater, familjer som mist familjemedlemmar och kantor Yuval Hed.