Hittegods

Hittegods från Bajits allmänna utrymmen (entrévåningen och samlingssalen) hanteras av Stiftelsen Judaica. Kontakt: https://www.bajit.se/kontakt/
 
Hittegods i Bajit i de utrymmen som hyrs av Judiska Församlingen i Stockholm (gamla huset, Gimmel ex. projektrummet och Nya Hollandersalen) finns i en hittegodslåda i Nya Hollandersalen. Vardagar kan ni komma och söka efter upphittade föremål. Tyvärr kan vi inte ta emot samtal om eller söka efter sakerna. Hittegodslådan töms på hösten före rosh hashana och på våren före pesach.