Helena Trus läser ur sin bok ”Ett kilo socker”

Varje söndag läser en judisk författare ett stycke för oss
Karantänläsning nr 1: Helena Trus läser ur sin bok ”Ett kilo socker”.