Glämstasommaren 2020 inställd

På grund av den pandemi som pågår just nu världen över har styrelsen för Judiska Församlingen i Stockholm på sitt möte 22 april beslutat, utifrån information från Myndigheten för stöd till trossamfund och Folkhälsomyndigheten, att ställa in samtliga verksamheter för Glämstasommaren 2020.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att restriktionen kring möten med max 50 personer inte kommer hävas till sommaren och knappast under hela 2020.

Dessutom bör det ej heller arrangeras sk ”tillresta övernattningar”, vilket betyder att alla övriga uthyrningar (privata och organisationer) på Glämsta från och med nu (24 april) och till den 16 augusti kommer att ställas in. 

Detta beslut påverkar väldigt många och församlingen jobbar på att hitta alternativ som främjar den judiska gemenskapen. Vi vet ännu inte hur detta kan komma att se ut. Mer information kommer inom kort.